X

Lütfen Ülke (Bölge) Seçiniz

Türkiye (Türkçe)Türkiye (Türkçe) Worldwide (English)Worldwide (English)
X
X

Lütfen Ülke (Bölge) Seçiniz

Türkiye (Türkçe)Türkiye (Türkçe) Worldwide (English)Worldwide (English)
X

Hizmet ve Kullanım Sözleşmesi

AnasayfaHizmet ve Kullanım Sözleşmesi

İŞ BU SÖZLEŞME, WWW.EVSCREATİV.COM ÜZERİNDE SÜREKLİ ERİŞİLEBİLİR OLUP, İLANEN YAYINLANMAKTADIR. EVSCREATİV YAZILIMINI SATIN ALAN VEYA KİRALAYAN HERKES, ÖNCEDEN BU SÖZLEŞMEYİ OKUMUŞ, ANLAMIŞ VE KABUL ETMİŞ SAYILIR.

 1. TARAFLAR
  - EVScreativ - Smart Solutions Bilişim Teknolojileri Ticaret Limited Şirketi, "EVScreativ.com" olarak anılacaktır.
  - EVScreativ yazılımını kullanan kişi ya da kuruluş, "Kullanıcı" olarak alınacaltır.

 2. SÖZLEŞME KONUSU
  EVScreativ - Smart Solutions Bilişim Teknolojileri Ticaret Limited Şirketi tarafından üretilen "EVSCREATİV" otomasyon yazılımının, aşağıda belirtilen usul ve esaslara göre, Kullanıcı tarafından satın alınması/kiralanması ve kullanımının sağlanması.

 3. LİSANS TÜRLERİ VE TEMİN EDİLMESİ
  3.1. Yazılımın lisans türleri ve fiyat bilgileri güncel olarak evscreativ.com web sitesi üzerinde ilan edildiği gibidir. Lisanslar, tek bir alan adı üzerine tanımlanır ve bu alan adından başka bir alan adında veya alt alan adında kullanılamaz. Kullanıcı, kendisi için uygun gördüğü lisans türlerinden herhangi birini tercih edecektir. 

  3.2. AYLIK / YILLIK LİSANSLAR

  3.3. Startup Lisans (Aylık/Yıllık)
  Bu lisans türünde yazılım aylık veya yıllık olarak kiralanır ve yazılım üzerinde EVSCREATİV markası ile ilgili olarak "Powered by EVSCREATİV" şeklinde bir marka bağlantısı bulundurma zorunluluğu vardır. Bu bağlantının herhangi bir şekilde kaldırılması, gizlenmesi veya görünmesini engelleyecek herhangi bir müdahale durumunda kullanıcı, satın almış olduğu lisansın türü fark etmeksizin iptal edileceğini ve yapılan ödemenin hiçbir koşulda iade edilmeyeceğini peşinen kabul ve beyan eder. Herhangi bir sınırlandırma bulunmaz. Hizmet kullanım süresi boyunca ücretsiz güncelleme ve destek hizmeti sağlanır.

  3.4. Professional Lisans (Aylık/Yıllık)
  Bu lisans türünde yazılım aylık ve yıllık olarak kiralanır ve yazılım üzerinde EVSCREATİV markası ile ilgili olarak "Powered by EVSCREATİV" şeklinde bir marka bağlantısı bulundurma zorunluluğu yoktur. Herhangi bir sınırlandırma bulunmaz. Hizmet kullanım süresi boyunca ücretsiz güncelleme ve destek hizmeti sağlanır. 

  3.5. ÖMÜRLÜK LİSANSLAR

  3.6. Startup Lisans (Ömürlük)
  Bu lisans türünde yazılım tek sefer ödeme yapılarak satın alınır ve yazılım üzerinde EVSCREATİV markası ile ilgili olarak "Powered by EVSCREATİV" şeklinde bir marka bağlantısı bulundurma zorunluluğu vardır. Bu bağlantının herhangi bir şekilde kaldırılması, gizlenmesi veya görünmesini engelleyecek herhangi bir müdahale durumunda kullanıcı, satın almış olduğu lisansın türü fark etmeksizin iptal edileceğini ve yapılan ödemenin hiçbir koşulda iade edilmeyeceğini peşinen kabul ve beyan eder. Herhangi bir sınırlandırma bulunmaz. Hizmet kullanım süresi boyunca EVScreativ.com'un belirleyeceği yıllık ücret dahilinde güncelleme ve destek hizmeti sağlanır. İlk yıl güncelleme ve destek hizmeti ücretsizdir.

  3.7. Professional Lisans (Ömürlük)
  Bu lisans türünde yazılım tek sefer ödeme yapılarak satın alınır ve yazılım üzerinde EVSCREATİV markası ile ilgili olarak "Powered by EVSCRETİV" şeklinde bir marka bağlantısı bulundurma zorunluluğu yoktur. Herhangi bir sınırlandırma bulunmaz. Hizmet kullanım süresi boyunca EVScreativ.com'un belirleyeceği yıllık ücret dahilinde güncelleme ve destek hizmeti sağlanır. İlk yıl güncelleme ve destek hizmeti ücretsizdir.

  3.8. Enterprise Lisans (Ömürlük)
  Bu lisans türünde yazılım tek sefer ödeme yapılarak satın alınır ve yazılım üzerinde EVSCREATİV markası ile ilgili olarak "Powered by EVSCREATİV" şeklinde bir marka bağlantısı bulundurma zorunluluğu yoktur. Herhangi bir sınırlandırma bulunmaz. Ömürboyu güncelleme ve destek hizmeti ücretsizdir.

  3.9. Lisansın Temin Edilmesi
  Lisans temini, www.evscreativ.com web sitesi üzerinden sağlanmaktadır. Kullanıcı satın aldığı veya kiraladığı lisans bilgilerine www.evscreativ.com web sitesi üzerinden müşteri bilgileri ile giriş sağlayarak ulaşabilecek ve kurulum dosyalarını temin edebilecektir.

 4. LİSANS DEĞİŞİM POLİTİKASI
  Lisans bilgisini istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz. Fakat, lisans bilgisi değişikliği "yeniden satmak" amacıyla yapılamaz. Bunun tespit edilmesi halinde ilgili lisans iptal edilir ve tüm haklardan feragat etmiş olursunuz.

 5. LİSANS TRANSFER/DEVİR POLİTİKASI
  Kiralanan lisanslar (aylık veya yıllık), bir başkasına transfer edilemez. Ömürlük lisanslar, lisans ücretinin %20 tutarında ödeme yapılması koşulu ile başka bir kullanıcıya devir/transfer edilebilir. (15/07/2020 tarihinden önce satın alınan ömürlük lisansların, ilk sahipleri tarafından 1 (bir) defa ücretsiz devir/transfer edebilme hakkı vardır.) Transfer edilmiş lisansların yeniden transfer edilmesi için lisans ücretinin %20 ücreti tutarında ödeme yapılması gerekmektedir.) Lisans transfer işlemi yapıldıktan sonra bu işlem geri alınamaz.
 6. İPTAL/İADE POLİTİKASI
  6.1 İptal işleminin yapılabilmesi için, EVSCREATİV yazılımının kendinden kaynaklı herhangi bir sorun, hata veya problemin olması ve bunun giderilememesi durumu esastır. Yazılım üzerinde bulunmayan herhangi bir özellik yazılımın eksik, hatalı veya kusurlu olduğu anlamına gelmez. Kullanıcı, yazılımı satın alma veya kiralamadan önce, baştan uca incelemek gerektiği takdirde bilgi istemek ve kendisine uygun olup olmadığını teyit etmek ile yükümlüdür.

  6.2. Yazılımın yüklendiği sunucunun yeterli donanım ve özelliklere sahip olmaması ve diğer sunucu taraflı sorunlar nedeniyle iptal ve iade yapılmaz.

  6.3. Sistemle entegre çalışan üçüncü parti modül ve API'lerden kaynaklı sorunlar nedeniyle iptal ve iade yapılmaz.

  6.4. İptal ve iade için gerekli durumlar oluştuğu taktirde, müşteri paneli hizmet detayı üzerinden iptal talebi oluşturulmalıdır.

 7. TEKNİK DESTEK
  7.1. Kullanıcı, satın aldığı veya kiraladığı EVSCREATİV yazılım lisansı ile ilgili olarak dilediği zaman teknik destek isteme hakkına sahiptir. Kullanıcı, teknik destek taleplerini www.evscreativ.com web sitesi üzerinden müşteri girişi sağlayarak "Destek Sistemi" aracılığı ile ilecektir. Bunun dışında destek hizmeti alamayacağını kabul ve beyan eder. Teknik destek yanıtlanma süreleri, yoğunluk durumuna bağlı olarak ortalama 24 saati bulabilir. Kullanıcı bu durumu kabul etmektedir. Teknik destek hizmetleri, yazılımın standart işleyişi ve yaşanacak sorun, hata ve problemler ile ilgilidir. Bunun dışında kalan hususlar destek kapsamında değildir. Üçünü parti entegrasyonlar ve API'ler hakkında destek  hizmeti verilmez. EVSCREATİV yazılım dosyaları üzerinde uygulanan hatalı ve geçersiz müdahaleler nedeniyle meydana gelen sorunlar, teknik destek kapsamında değerlendirilmez ve EVSCreativ.com'un herhangi bir sorumluluğu bulunmaz. Bu gibi durumlarda kullanıcı, yazılımın orijinal dosyaları ve veritabanını, tekrar sunucuya yükleme yaparak sorunu çözümleyeceğini kabul ve beyan eder.

  7.2. Kullanıcı, EVSCREATİV yazılımının sorunsuz çalışması için gereken her türlü donanımı temin etmek ve devamlılığını sağlamak ile yükümlüdür. Bu donanımlar temel düzeyde, Kullanıcı'ya satın alım öncesi ve sırasında beyan edilmiştir. Bazı durumlarda, temel düzeyin üzerinde bir takım donanımsal ve yazılımsal ek özellik gerektirebilir. Kullanıcı, bu gibi durumlarda EVScreativ.com'un ek olarak beyan ettiği özelliklerin de temin edileceğini kabul ve beyan eder.

  7.3. Kullanıcı, EVSCREATİV yazılımının "standart işleyişi dışında kalan" tüm hususlar için, ücreti mukabilinde destek hizmeti alacağını, EVScreativ.com'un bu gibi durumlarda iş yoğunluğuna bağlı olarak, ücreti mukabilinde olsa da bazı durumlarda destek hizmeti veremeyeceğini kabul ve beyan eder.

  7.4. Kullanıcı, ek olarak modül, istek ve düzenlemeler için EVScreativ.com'un belirleyeceği ücreti ayrıca ödeyeceğini kabul ve beyan eder. Kullanıcı yazılımda, sonradan yaptıracağı ek modül, istek ve düzenlemeler ile ilgili hak talebinde bulunamaz. Kullanıcı, yazılımın sadece kullanım lisansını almakta olduğu gibi sonradan yaptırdığı ek modül ve isteklerinde sadece kullanım hakkını satın almaktadır. Böylelikle Kullanıcı'nın yapılan ek modül, düzenleme ve isteklerin bir benzerinin başka bir müşteri veya siteye eklenmemesi veya genel satışta kullanılmamasını talep etme hakkı yoktur. (Eğer ek bir sözleşme veya anlaşma yok ise.)
 8. DİĞER ŞARTLAR VE KOŞULLAR
  8.1. Kullanıcı, EVScreativ.com'un ve diğer müşterilerinin, ayrıca tüm EVScreativ.com ürünlerinin ticari itibarına, saygınlığına ve prestijine zarar verecek herhangi bir davranışta bulunmayacağını, bu gibi durumların tespiti halinde, müşteri hesabının ve bağlı tüm ürün ve hizmetlerinin sorgusuz/sualsiz iptal edileceğini, herhangi bir iade ödemesi yapılmayacağını, ve bu durumdan kaynaklı EVScreativ.com ve müşterilerinin gördüğü tüm zarar ve ziyanları tazmin ve temin edeceğini kabul, taahhüt ve beyan eder.

  8.2. Kullanıcı, EVScreativ.com'un hizmetlerinin kullanılmasından doğacak her tür hak talebine karşı, EVScreativ.com'un gördüğü tüm zarar ve ziyanı tazmin edeceğini kabul, taahhüt ve beyan eder.

  8.3. Talep eden her kim olursa olsun EVScreativ.com'un hizmet vermeyi reddetme, müşteri tarafından sergilenen olumsuz (mobbing) davranışlar ile EVScreativ.com yetkili ve personellerinin çalışma performansını olumsuz yönde etkileyecek davranışlar karşısında, destek hizmetlerinden muaf tutma, ve Kullanıcı'nın ürün/hizmetlerinin kalan kullanımlarına tekabul eden tutarlarını ücret iadesi gerçekleştirmek suretiyle, tüm ürün/hizmetleri ile müşteri hesabını iptal etme hakkı saklıdır. Kullanıcı, bunu kabul ve beyan eder.

 9. LİSANS ÖDEMELERİ VE ÖDEMELERİN TEMERRÜDE DÜŞMESİ
  EVSCREATİV lisans ödemeleri, lisans temini aşamasında kredi kartı veya banka transferi yolu ile peşinen yapılır. Aylık kiralama yolu ile temin edilen lisansların her bir lisans dönemi 30 gündür. Son ödeme tarihi geçmiş lisanslar son ödeme gününün ertesi günü askıya alınır ve ödeme yapılmaması durumunda iptal edilir. Askıya alınan lisansa bağlı bulunan kullanıcı web sitesi üzerinde, otomatik olarak bir lisans uyarısı görüntülenecektir. Kullanıcı bunu peşinen kabul ve beyan eder. Ömürlük temin edilen lisanslarda, bir defaya ödeme yapılır ve tekrar ödeme yapılması gerekmez.

 10. GÜNCELLEMELER
  EVSCREATİV üzerinde zaman zaman güncellemeler ve yeni sürümler uygulanmaktadır. Güncelleme işlemleri yönetici kontrol paneli > güncelleme merkezi üzerinden yapılmaktadır. EVScreativ.com'un, güncellemeler ile ilgili içeriği, süresi ve kapsamı hakkında herhangi bir bilgi paylaşımı yapma zorunluluğu bulunmamakta ve herhangi bir garanti sunmamaktadır.

 11. ÜÇÜNCÜ PARTİ ENTEGRASYONLAR VE API
  EVSCREATİV üzerinde bir takım api entegrasyonları mevcuttur. Bunlar, yazılım ile bağlantılı olmayan üçüncü parti ürün ve hizmetlerin, EVSCREATİV ile entegre çalışabilmesi için geliştirilmiş API entegrasyonları ve modülleridir. API entegrayonu bulunan üçüncü parti servislerin kendi alt yapılarında yaptıkları değişiklik veya hatalar sonucunda meydana gelebilecek aksaklıklar EVScreativ.com'un sorumluluğunda değildir. EVScreativ.com, bunların ömür boyu çalışacağına veya sorunsuzluğuna herhangi bir garanti sunmaz.

 12. SÖZLEŞMEDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER
  EVScreativ.com, dilediği zaman sitede sunulan ürünleri ve hizmetleri işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip ve kontrol etmek Kullanıcı'nın sorumluluğundadır.

 13. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
  12.1. EVScreativ.com'da yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, ve ürünler tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları site işleteni ve sahibi firmaya veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu sözleşmeye konu ürün ve hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.

  12.2. EVSCREATİV otomasyon yazılımı izinsiz hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz ve aktarılamaz. Bütünü veya bir kısmı izinsiz olarak kullanılamaz.

  12.3. EVSCREATİV görsel tasarım ve kaynak kodları, "Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü" tarafından tescillenmiş olup tüm hakları saklıdır. Sadece web sitemiz, bayilerimizin web siteleri ve izinli iş ortaklarımız üzerinden satışı yapılmaktadır.

 14. SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ VE UYGULANABİLİRLİK
  İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.

 15. TEBLİGAT
  İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, EVScreativ.com'un bilinen e-posta adresi ve kullanıcının üyelik formunda belirttiği e-posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Kullanıcı, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.

 16. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
  İşbu Sözleşme'nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde Ankara (Merkez) Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Top